• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 0830  พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบหมายให้ พันเอก จักริน จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน นำคณะนายทหารของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ  พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบการฝึก การบรรเลงของเหล่าดุริยางค์ประจำปี 2563  ณ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 25 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในด้านกำลังพล ด้านการส่งกำลังบำรุง และด้านการปฏิบัติการบรรเลงดนตรี ทั้งนี้ได้ใช้สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นสถานที่ตรวจสอบการปฏิบัติและการรับตรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 1400  พันเอก ปองภพ จงภักดี รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมาก ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 25 บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ในงานดังกล่าว

 

 

           เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา  0949   มณฑลทหารบกที่ 25 ได้กระทำพิธี อำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วย ร้อยมณฑลทหารบกที่ 25  และ กองพันทหารราบ ที่ 3 กรมทหารราบที่ 23  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน รวมจำนวน  296 นาย  ณ  บริเวณลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ในการนี้พลตรี  ศักดา  คล้ำมีศรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบหมายให้พันเอก สาธิต เกิดโภค  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ได้กล่าวให้โอวาทใจความตอนหนึ่งว่า ให้ทหารทุกนายจงภาคภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศ ที่มีค่านิยมในการอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ขอให้สำนึกและยึดถือปฏิบัติในคำสัตย์ปฏิญาณตลอดไป เพราะธงชัยเฉลิมพล ประกอบด้วยเส้นพระเจ้า พระยอดธง และพื้นธงพระมหามงกุฎ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญและ เกียรติยศของทหารทั้งปวง โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และนายทหาร นายสิบ ร่วมใน พิธีอย่างพร้อมเพียง

         เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 62 เวลา 1000-1200 พ.อ. จักริน จิตคติ เสธ.มทบ.25 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย หก.กยก.มทบ.25, ผบ.ร้อย.สห.มทบ.25 ผู้แทน ร้อย.มทบ.25, หน.ฝสส.มทบ.25 และ จนท.กยก.มทบ.25 เข้าร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการในการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีกำหนดเสด็จไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐิน และ ทรงเททองหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์กับเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวงในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 1600 ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้ นายสืบ  ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพระราชพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุมรวม 30 หน่วยงาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์พระประธานขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถหลังใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์และพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดห้วยเสน บ.รัฐราษฏร์พัฒนา ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ ในการนี้ มี พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 คณะ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง