• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                   เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 เวลา 1009 พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานในทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีมงคลรัตน์ ณ วัดมงคลรัตน์ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในการนี้มี  พล.ต.ศักดา  คล้ำมีศรี  ผบ.มทบ.25 นำผู้บังคับบัญชา, กำลังพลนายทหาร  นายสิบ พลทหาร ของหน่วย มทบ.25, ร.23 พัน.3 , กองกำลลังสุรนารี  พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน  เข้าร่วมแห่องค์กฐินรอบพระธาตุเจดีย์ฯ พระอุโบสถ  พิธีถวายผ้าไตรกฐิน จำนวนกว่า 1, 500 คน ได้ปัจจัยถวายวัดกว่า  1  ล้านบาท

                     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ. จักริน จิตคติ เสธ.มทบ.25/เสธ.กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนถวายความปลอดภัย  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีกำหนดเสด็จไปทรงเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐิน และ ทรงเททองหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์กับเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวง ในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 1600 ณ ห้องประชุม กอร.ถปภ.ประจำพื้นที่ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จว.ศ.ก. เข้าร่วมประชุม 30 หน่วยงาน  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                                เมื่อ 1 พ.ย. 62 เวลา 0900 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25  เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และมี รอง ผอ.รมน.จว.ส.ร. , ผอ.ชลประทานสุรินทร์, ผู้แทนราษฎร,ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                               เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 0930-1300 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 พร้อมด้วย หก.กยก.มทบ.25, หน.กขว.มทบ.25, ผู้แทน กกร.มทบ.25, ผู้แทน กกพ.มทบ.25, ผู้แทน กกบ.มทบ.25, นสห.มทบ.25, หน.ฝสส.มทบ.25, ผู้แทน ร้อย.มทบ.25 และ ผู้แทน ร้อย.สห.มทบ.25 ร่วมให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า สลน. และ ชุด รปภ.นรม. (ร.21 รอ.) โดยมี พ.อ. ชาญวิทย์ ชนะกุล หน.ส่วน รปภ.นรม. ได้นำ นาง กมลณัฐ มีมาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ในโอกาสเดินทางไปเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จว.ศ.ก. ต่อมา เวลา 1430 ได้ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          เมื่อ 1 พ.ย. 62, 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ. มทบ.25 เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 จำนวน 541 นาย โดยขอให้ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ทุกท่านได้เชื่อมั่นในกองทัพบก และผู้บังคับบัญชาว่าจะดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับ และพบปะทหารใหม่ ญาติทหารใหม่ พร้อมจัดรถครัวสนามทำการประกอบเลี้ยงให้แก่ญาติทหารใหม่ที่มาร่วมพิธี ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ.25 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย