• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 เวลา 0930 พ.อ. สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ประจำปี 2562 ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

              มณฑลทหารบกที่25 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จว.น.ม. เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ. สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ โดยมี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2/ประธานกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จว.น.ม. เป็นประธานในพิธีฯ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.62 พ.อ.อัครสิทธิ์  ปะกิระตา รอง เสธ.มทบ.25(1) ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจจาก ยศ.ทบ. เดินทางมาทำการตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ของหน่วย มทบ.25 และ ร.23 พัน.3 โดยรับฟังการบรรยายสรุป เป็นส่วนรวมของ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.3 ณ ห้องประชุม บก.มทบ.25 จากนั้น ชุดตรวจการฝึกทหารใหม่เดินทางไปยัง หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.25 เพื่อทำการตรวจหน่วยฝึก  การจัดตั้ง ทก.ฝึก การเตรียมการ 7 หัวข้อตามมาตรฐานการฝึก การทดสอบความรู้ของ ผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ โดยคณะชุดตรวจจาก ยศ.ทบ. ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติต่างๆ ในการฝึกทหารใหม่ในครั้งนี้ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรีย

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.

พ.อ.อัครสิทธิ์ ปะกิระตา รอง เสธ.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 และวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการตามนโยบายสมาคมแม่บ้าน ทบ. ของหน่วย มทบ.๒๕ และ ร.๒๓ พัน ๓ โดยมี พ.ท.(หญิง) วรรณรัตน์ คล้ำมีศรี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๒๕ และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวีรวัฒน์โยธิน บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรสและบุพการีของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และโครงการลดรายจ่ายเสริมรายได้ของกำลังพลหน่วย มทบ.๒๕ และ ร.๒๓พัน.๓