• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

“ผู้บัญชาการทหารเมืองช้าง เตรียมความพร้อมตอนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “

 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 

พลตรีพิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ สนามฟุตบอล ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน , ได้ฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเอง สังคม และประเทศ 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ เด็กที่มางานวันเด็กทุกคนจะมีความสุขอย่างดียิ่งร่วมถึงจะได้รับของขวัญกลับบ้านทุกคนและจะดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กทุกคนตลอดห้วงในการจัดงาน  ภาพประกอบกิจกรรม

 

" แม่ทัพภาคที่ 2 ให้กำลังใจทหารบริการประชาชนช่วงปีใหม่นี้ที่เมืองช้าง "

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. 

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และ คณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือน ประจำจุดบริการประชาชน ซึ่งบูรณาการโดย มณฑลทหารบกที่ 25, ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค - ตระแสง และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  ณ ที่ตั้งหน้า อบต.คอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ ริมทางหลวงหมายเลข 226 (สุรินทร์-บุรีรัมย์- กทม. )  ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 2 กรุณาให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายให้ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ  อย่างดีที่สุด ภาพประกอบกิจกรรม

เมื่อ 22 พ.ย.60 เวลา 1315 พ.อ.สาธิต  เกิดโภค  รอง ผบ.มทบ.25 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จว.ศ.ก. โดยมี พล.อ.อ.ธีระพล   คล้ายพันธุ์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ เป็นประธาน  ภาพประกอบกิจกรรม

 

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๕๐๐ น. พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จว.ส.ร. ไปเป็นสักขีพยานในการตรวจผลผลิตต่อไร่. ของ โครงการปลูกข้าวนาถุง ที่บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จว. สุรินทร์.  ดังนี้

 ๑.๑ การปฏิบัติประกอบด้วย. การคัดเลือกข้าวตัวอย่างตามหลักวิชาการการวัดความชื้นและชั่งน้ำหนัก

 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายธนาบูลย์ สุขปัญญา อดีต ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว.   เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์และประธานสหกรณ์วัน วัน วัน จำกัด

 ๑.๓ ผลการวัดผล ได้ผลผลิต ๖๒๑ กก./ไร่

        โครงการข้าวนาถุง ดังกล่าวนั้น เป็นความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ๕ หน่วยงานระหว่าง กอ.รมน.  ,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุรินทร์ และ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด. ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และ พาณิชย์ สุรินทร์. เป็นการศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา. มาประยุกต์ เพือสร้างนวัตกรรมใหม่ ในการผลิตข้าว.   ผลผลิตที่ได้จะเห็นได้ว่า ดีกว่าการทำนาแบบเดิม (ผลผลิตของสุรินทร์ เฉลี่ยประมาณ  ๔๐๐ กก./ ไร่)อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัจจัยเอื้อคือ ปริมาณน้ำฝนดีกว่าทุกปี. มีความเสียหายน้อยมากจากปัจจัย ศัตรูข้าว.และน้ำท่วมหรือแล้ง.  ภาพประกอบกิจกรรม

 

มณฑลทหารบกที่ 25/ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์   โดย พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ จัดกำลังพล นายทหาร 1 นาย นายสิบ 2 นาย และพลทหาร 2 นาย พร้อมรถเกี่ยวข้าว คูโบต้าขนาด 1 ตัน ดำเนินโครงการรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บ้านตะโก หมู่ที่ 8 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์( เป็นวันที่ 10) ตามลำดับดังนี้

1. นาย เสน่ห์พะนอนเขต จำนวน 3 ไร่ 1,100 กิโลกรัม

2. นายเวง  นาคสุข จำนวน 1 ไร่ 350 กิโลกรัม

3. นายสมุห์  ดอกจันทร์ จำนวน 3 ไร่ 1,100 กิโลกรัม

4. นางโอด  ครองชื่น  จำนวน 3 ไร่ 1,100 กิโลกรัม

 -รวม เกษตรกร ทั้งสิ้น 4 ราย เนื้อที่ จำนวน 10 ไร่ 3,550 กิโลกรัม

 ยอดรวมเกี่ยวข้าวสะสมดังนี้

- เกษตรกร จำนวน 45 ราย

- พื้นที่ จำนวน 104 ไร่

- น้ำหนักข้าวเปลือก รวม 40,050 กิโลกรัม (40.05 ตัน)

การเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ได้รับความพึงพอใจจากประชาชน เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 หมายเหตุ ; วันนี้เกี่ยวข้าวในที่นาที่มีน้ำท่วมขัง เป็นดินโคลน ต้นข้าวล้ม และมีหมอกน้ำค้าง ทำให้มีความชื้นมาก ในช่วงเช้าวันนี้มีฝนตก ภาพกิจกรรม