• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
คุณวิชุดา อาจฤทธิรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 25 เข้าร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธา เป็นประธานคณะฯ ตรวจเยี่ยม  ภาพประกอบกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พันเอกศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายประวัติศาตชาติไทย และ บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์ ณ ค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์ กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์  ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นแนวทางนำกรอบอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในการนี้มีพลทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 23 รวม จำนวน 80 นาย ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 0830 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พลตรี พลวงวีรวัฒน์โยธิน ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 1609 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 "วันกองทัพไทย" ณ บริเวณหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ภาพกิจกรรม