• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 62 เวลา 1030 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพลทหาร ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองส่งน้ำบ้านถ่าน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จว.ส.ร. โดยมี นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากอย่างพร้อมเพรียง ผลการปฏิบัติ ลำคลองมีความสะอาด สวยงาม ยิ่งขึ้น

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06:30 น. พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

                          เมื่อวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 0900 พ.ท.วิรัช สักกะพลางกูร สด.อ.ปราสาท เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทือง และแถลงข่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ณ บ้านตาลวก ต.กังแอน อ.ปราสาท จว.ส.ร. โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ส.ร. เป็นประธานฯ มี หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และชาวบ้าน ต.กังแอน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0900 พ.ต.จารุวัฒน์ บาตร์โพธิ์ รักษาราชการ สัสดีอำเภอบัวเชด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกิจกรรมโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 20 และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสวาท ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี มีนายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอบัวเชด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน มีการส่งมอบผ้าห่ม 15,000 ผืน ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และได้มอบผ้าห่มให้กับประชาชนชาวบัวเชด จำนวน 300 ผืน พร้อมกับอุปกรณ์กีฬาให้เด็กนักเรียน

               เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0900 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ เช่นกรมพัฒนาที่ดิน  ,กรมชลประทาน  และกรมพลังงาน โดยมทภ.2 ได้บรรยายแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และพ.อ.สาธิตเกิดโภค รอง ผบ.มทบ. 25 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้มีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ มทภ.2 ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียด้วยระบบสูบน้ำขนาดใหญ่และเมืองเกษตรอัจฉริยะ เพื่อกระจายน้ำสูแปลงเพาะข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข.105  และมอบเอกสาร MOU การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก จำนวน 200 ไร่ 19 กลุ่ม เกษตร 14 หมู่บ้านในพื้นที่