• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

          จังหวัดสุรินทร์; รอง ผอ.รมน. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5 / 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม มี ผวจ.เป็นประธาน ในโอกาสนี้ กอ.รมน. ได้นำเสนอคุณูปการของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่มีต่อประเทศไทยและชาวสุรินทร์ ในสมัยตั้งแต่ยุคการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยการใช้ยุทธศาสตร์”การเมืองนำการทหาร” และ นโยบาย 66/23, การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสู้รบอย่างรุนแรงต่อเนื่องของประเทศเพื่อนบ้าน และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พล.อ.เปรม ฯ กว่า 34 ปี หมื่นกว่าทุนวงเงินกว่า 133 ล้านบาทให้กับนักเรียนนักศึกษาในภาค ตอ./น

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.25 ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 18 นาย ณ บก.มทบ.25 และตอนท้ายได้ให้โอวาท ให้ทุกนายยึดถือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต" ...ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญช่วยกันสร้างสรรผลงานเพื่อชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับ...

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.

    พันเอก จักริน  จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่ย่างเข้ามา ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ห้วงวันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2562 ภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 25 มีความพร้อมและสามารถ เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยได้ทันที เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น

 

                                                                   พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 68 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนกองผ้าป่า เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมี นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี จำนวนประมาณ 200 คน

 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

“ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์