• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นแนวทางนำกรอบอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในการนี้มีพลทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 23 รวม จำนวน 80 นาย ภาพกิจกรรม