• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

                                เมื่อ 1 พ.ย. 62 เวลา 0900 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.25  เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และมี รอง ผอ.รมน.จว.ส.ร. , ผอ.ชลประทานสุรินทร์, ผู้แทนราษฎร,ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                               เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 62 เวลา 0930-1300 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25 พร้อมด้วย หก.กยก.มทบ.25, หน.กขว.มทบ.25, ผู้แทน กกร.มทบ.25, ผู้แทน กกพ.มทบ.25, ผู้แทน กกบ.มทบ.25, นสห.มทบ.25, หน.ฝสส.มทบ.25, ผู้แทน ร้อย.มทบ.25 และ ผู้แทน ร้อย.สห.มทบ.25 ร่วมให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า สลน. และ ชุด รปภ.นรม. (ร.21 รอ.) โดยมี พ.อ. ชาญวิทย์ ชนะกุล หน.ส่วน รปภ.นรม. ได้นำ นาง กมลณัฐ มีมาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ในโอกาสเดินทางไปเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จว.ศ.ก. ต่อมา เวลา 1430 ได้ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจพื้นที่และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          เมื่อ 1 พ.ย. 62, 1000 พล.ต. ศักดา คล้ำมีศรี ผบ. มทบ.25 เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 จำนวน 541 นาย โดยขอให้ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ทุกท่านได้เชื่อมั่นในกองทัพบก และผู้บังคับบัญชาว่าจะดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับ และพบปะทหารใหม่ ญาติทหารใหม่ พร้อมจัดรถครัวสนามทำการประกอบเลี้ยงให้แก่ญาติทหารใหม่ที่มาร่วมพิธี ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มทบ.25 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 0830  พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบหมายให้ พันเอก จักริน จิตคติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน นำคณะนายทหารของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ  พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบการฝึก การบรรเลงของเหล่าดุริยางค์ประจำปี 2563  ณ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 25 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในด้านกำลังพล ด้านการส่งกำลังบำรุง และด้านการปฏิบัติการบรรเลงดนตรี ทั้งนี้ได้ใช้สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นสถานที่ตรวจสอบการปฏิบัติและการรับตรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 1400  พันเอก ปองภพ จงภักดี รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมาก ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 25 บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ในงานดังกล่าว