• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

ศูนย์บรรเทาสา…

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๕๐๐ - ๐๘๐๐ มทบ.๒๕/ศบภ.มทบ.๒๕ โดย ป.๖ พัน.๑๖ จัดก...

Read more

ผู้บัญชาการมณ…

เมื่อวันอังคารที่๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙,๓๐ น. พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญช...

Read more

พิธีมอบทุนการ…

           มทบ.๒๕ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ และบุตรพนักงาน...

Read more

ศูนย์บรรเทาสา…

เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.ค.๖๓ ศบภ.มทบ.๒๕จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒,๔๐๐ ลิตร แจกจ่าย...

Read more

ศูนย์บรรเทาสา…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่๒ ก.ค.๖๓ ศบภ.มทบ.๒๓ จัดชุดช่าง ร่วมกับ อำเภอจอมพระ, อบ...

Read more

ศูนย์บรรเทาสา…

เมื่อวันพุธที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ศบภ.มทบ.๒๕ จัดชุดช่างให้ความช่วยเหลือประชาชนผู...

Read more

พิธีพุทธาภิเษ…

   เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๙ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีพ...

Read more

มณฑลทหารบกที่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ และศูนย์บรรเทาสาธา...

Read more

พิธีลงนามถวาย…

                       เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๐๙ พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ....

Read more

พิธีประดับเคร…

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๕๙ พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ....

Read more

โครงการ “รับซื…

              เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น. พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕เป...

Read more

กิจกรรม "งดลา…

                  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พันเอก จักริน จิตคต...

Read more