• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

พิธีประดับเคร…

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๕๙ พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ....

Read more

โครงการ “รับซื…

              เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น. พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕เป...

Read more

กิจกรรม "งดลา…

                  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พันเอก จักริน จิตคต...

Read more

เยี่ยมครอบครั…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผ...

Read more

ตรวจเยี่ยมบ้า…

                               เมื่อ ๘ พ.ค.๖๓ พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.๒๕ ได้มอบหมายให...

Read more

มณฑลทหารบกที่

                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๖๓ ศบภ.มทบ.๒๕ จัดชุดช่างเพื่อทำการ...

Read more

มณฑลทหารบกที่

             เมื่อ ๐๗๑๔๐๐ พ.ค.๖๓ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ โดย ร้อย.มทบ.๒๕ จัดกำลังพลออกร...

Read more

ผบ.มทบ.๒๕ ได้พบ…

                    เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.๒๕ ได้...

Read more

ช่วยเหลือราษฎ…

                เมื่อ๐๗๐๙๐๐พ.ค.๖๓ มณฑลทหารบกทีี่ ๒๕ โดย ร้อย.มทบ.๒๕ จัดกำลังพล  เ...

Read more

มทภ.๒ มอบตู้อบ…

                           เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ....

Read more

พิธีลงนามถวาย…

                    เมื่อวันจันทร์ที่๔ พ.ค. ๖๓,เวลา ๐๙๐๙ พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ...

Read more

รอง ผบ.มทบ.25 ร่ว…

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 เวลา 1000 พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25/รอง ผอ.ศบภ.มทบ.25 เป็นผ...

Read more